Documenten voor het huren van een woning

U heeft een woning bezichtigd en zou deze willen huren. Wij hebben dan onderstaande documenten van u nodig.

Aan te leveren stukken van alle betrokken personen. (niet van personen jonger dan 18 jaar)

Standaard stukken:

  • Duidelijk leesbare kleuren kopie voor- en achterzijde van een geldige identiteitskaart, paspoort en eventuele verblijfsvergunning.
  • Verhuurdersverklaring van uw huidige woning. (indien van toepassing)

U bent in loondienst:

  • Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)
  • Kopie laatste 3 salarisstroken. (indien weekloon laatste 5 salarisstroken)
  • Kopie bankafschrift laatste 3 salarisstortingen.
  • Kopie getekende arbeidsovereenkomst.

U bent zelfstandig ondernemer:

  • Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
  • Accountantsrapporten van afgelopen drie jaar (getekend door accountant of boekhouder). Indien u nog geen drie jaar als zelfstandig ondernemer werkzaam bent, laatste twee jaar en eventueel een accountantsverklaring en prognose huidig en/of komend jaar)
  • Kopie laatste aangifte Inkomsten-/Vennootschapsbelasting.

Heeft u een garantsteller, dan hebben wij van deze ook alle bovenstaande documenten nodig plus een garantverklaring. Het aanvraagformulier garantstelling kunt u aanvragen bij RELO Wonen. De kosten voor het opstellen van een garantstellingsovereenkomst bedraagt € 95,-

U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een veilige kopie van uw legitimatiebewijs en loonstrook. Kijk hier hoe u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs kunt maken.

Wilt u met het oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens uw BSN-nummer op alle relevante documenten doorhalen?
Na ontvangst van uw gegevens gaan wij toetsen of u in aanmerking komt voor de woning en houden wij u natuurlijk op de hoogte van het proces.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.