RELO Wonen

Verlenging tijdelijke huurcontacten tijdens de coronacrisis!

Tijdens de coronacrisis kunnen tijdelijke huurcontracten voor een tijdelijke periode verlengd worden. Dit gaat om contracten met een looptijd van maximaal 2 jaar.

Het spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten is op 21 april 2020 aangenomen door de Eerste Kamer. Dit biedt een oplossing voor verhuurders en huurders met tijdelijke huurovereenkomst die afloopt tijdens de coronacrisis.

Verlenging voor korte periode tot maximaal 1 september 2020!

De spoedwet was aangenomen voor een korte periode en een verlenging was alleen mogelijk voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april en 30 juni 2020 voor een periode van 3 maanden maar maximaal tot 1 september 2020. Huurders hadden de mogelijkheid om, nadat de verhuurder tijdig een mededeling over het aflopen van de huurovereenkomst had gestuurd, om de verhuurder om een verlenging te vragen. Aan verhuurders het verzoek om hier coulant mee om te gaan en de verlenging te verlenen tenzij deze al voor 1 april 2020 afspraken had staan om bijvoorbeeld de woning te verkopen, te slopen of renoveren, als de verhuurder zelf in de woning wil gaan wonen, of als de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt.  Een andere reden zou kunnen zijn dat de verhuurder al een nieuwe huurovereenkomst aangegaan is met een nieuwe huurder.

Verlenging van de verlenging aanpassing regels tijdelijke huurovereenkomsten tot maximaal 1 november 2020!

Gedurende de coronacrisis kunnen tijdelijke huurovereenkomsten nu tot 1 november 2020 verlengd worden. Om huurders meer ruimte te geven en te voorkomen dat de huurders op straat komen te staan, wordt de tijdelijke wet ‘verlenging tijdelijke huurcontracten’ met 2 maanden verlengd.

Huurcontracten die uiterlijk 31 augustus 2020 aflopen, kunnen nu worden verlengd tot uiterlijk 1 november 2020. Dit biedt de huurder meer ruimte om, in een tijd waar er nog steeds beperkte maatregelen gelden, op zoek te gaan naar een nieuwe woning. Huurcontracten die al eerder verlengd waren op basis van de tijdelijke wet tot 1 september, kunnen nu nogmaals verlengd worden tot 1 september 2020.

Wel mededeling einde huurovereenkomst sturen!

Als verhuurder bent u verplicht om een huurder een mededeling te sturen over het aflopen van de tijdelijke huurovereenkomst. Dit dient maximaal 3 maanden voor en minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk aan de huurder gestuurd te worden. Tijdens deze coronacrisis dient u de huurder er dan ook op te wijzen dat deze het recht heeft om een verlenging van de huurovereenkomst te verzoeken. Is dat schriftelijk overeengekomen en u heeft een nieuwe einddatum vastgelegd dan dient u nu ook weer de huurder een mededeling te sturen over het aflopen van de huurovereenkomst. Dit dient maximaal 3 maanden voor en minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk aan de huurder gestuurd te worden. Ook nu dient u de huurder er wederom op te wijzen dat deze het recht heeft om een verlenging van de huurovereenkomst te verzoeken. Zolang de coronacrisis voortduurt en de beperkende maatregelen blijven gelden is de kans groot dat de tijdelijke wet ‘verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ telkenmale verlengt zal worden.

Bron: Rijksoverheid

Relo wonen
RELO Wonen