RELO Wonen
Relo wonen

Vragen door huurders

  • Wel zo handig!
    Antwoorden op veelgestelde vragen
Ik ben op zoek naar een huurwoning. Hoe doe ik dat het beste?

Om te beginnen bent u al op de website van RELO Wonen terecht gekomen en dat is een goede start van uw zoektocht!

U kunt kosteloos alle beschikbare woningen bekijken op onze website. Staat er een woning tussen die u graag wilt bezichtigen of wilt u ons een zoekopdracht geven zodat wij voor u aan het werk kunnen gaan aan als aanhuurmakelaar? Dan kunt u zich heel eenvoudig aanmelden via het registratieformulier welke u kunt vinden op onze website.

Wilt u eerst weten wat wij als aanhuurmakelaar voor u kunnen betekenen, lees dan hier verder.

Ik kom dezelfde woning op veel andere sites tegen. Hoe kan dat?

Veel verzamelsites halen beschikbare woningen van andere sites dus ook van de site van RELO Wonen en voegen deze toe op hun eigen site. Dit aanbod is niet altijd up-to-date en wij hebben helaas geen invloed op hun wijze van de presentatie van huurwoningen.

Betaal ik inschrijfkosten?

Nee! Inschrijven bij ons is geheel vrijblijvend en kosteloos. Direct inschrijven?

Moet ik mij ook inschrijven als ik enkel wil bezichtigen?

Ja. Alvorens wij een bezichtiging inplannen willen wij graag weten of u in aanmerking komt voor de beschikbare woning. Tevens dient u bekend te zijn en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Wij stellen u ook een aantal vragen omtrent o.a. uw gezinssamenstelling, het aantal personen die de woning willen betrekken, huisdieren, hoogte van uw inkomen(s) en minimale huurtermijn. Zijn één of meerdere zaken niet in overeenstemming met de door de verhuurder gestelde voorwaarden, dan heeft het inplannen van een bezichtiging helaas geen zin. Wel kunnen we kijken of wij nog een andere woning beschikbaar hebben waar u wel voor in aanmerking kunt komen.

Hoe lang is mijn inschrijving geldig?

Uw inschrijving is zes maanden geldig. Hebben wij binnen deze periode geen woning voor u gevonden of heeft u in deze periode niet gereageerd op het online aanbod, dan ontvangt u van ons een mail dat wij uw inschrijving gaan archiveren. Wilt u toch actief ingeschreven blijven dan is het voldoende om ons een e-mail te sturen. Wij houden uw inschrijving dan voor nogmaals zes maanden actief.

Worden alle beschikbare woningen op de website gepubliceerd?

Alleen woningen waarvan de verhuurder ons de opdracht heeft gegeven om hiervoor een huurder te vinden worden op de website gepubliceerd.

Hoe hoog moet mijn inkomen zijn als ik een woning wil huren via RELO Wonen?

RELO wonen hanteert een bruto inkomenseis van driemaal bruto de gevraagde huurprijs. Wanneer een verhuurder een andere inkomensnorm hanteert, staat dit omschreven bij het object. Lees hier meer over de inkomensnorm.

Telt het inkomen van mijn partner ook mee voor het bepalen van de inkomenseis?

Het inkomen van uw partner telt ook mee voor de inkomenseis. Dit betekent dat u beiden op de huurovereenkomst staat als huurder, zodat u beiden evenveel verantwoording dragen om de in de huurovereenkomst opgenomen bepalingen na te komen.

Wordt een uitkering of alimentatie ook gezien als inkomen?

Ja, ook een uitkering wordt gezien als inkomen. De hoogte en de duur van uw uitkering is echter wel van belang. Ook u moet voldoen aan de inkomenseis van driemaal bruto de huurprijs. Alimentatie kan niet worden meegeteld als inkomen. Ook zorgtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget of eenoudertoeslag telt niet mee als inkomen. Een partner alimentatie kan in bepaalde gevallen wel meetellen.

Kan ik ook een woning via RELO Wonen huren als die niet op jullie website staat?

Jazeker, u kunt ons alsnog een zoekopdracht geven en inschakelen als aanhuurmakelaar. Wij gaan dan actief op zoek naar de door u gewenste woonruimte buiten onze portefeuille.

Lees hier meer wat wij voor u kunnen betekenen.

Wat gebeurt er als ik RELO Wonen een zoekopdracht geef?

Indien u ons een zoekopdracht geeft, gaan wij actief voor u op zoek naar de door u gewenste woonruimte, zowel binnen als buiten onze portefeuille. Lees hier meer over RELO Wonen als aanhuurmakelaar.

Welke kosten kan ik verwachten als ik een woning huur via RELO Wonen of een zoekopdracht geef?

Bij woningen binnen onze portefeuille is de verhuurder onze opdrachtgever en betaalt u geen bemiddelingscourtage. U betaalt ons wel bemiddelingscourtage indien u ons een zoekopdracht geeft en wij voor u als aanhuurmakelaar aan het werk gaan.

Vooraf hoort u van ons wat de bemiddelingskosten zijn, wel zo eerlijk en helder toch?

Meer informatie kunt u hier vinden.

Kan ik ook reageren op woningen die op de website gepubliceerd zijn als ik een zoekopdracht heb gegeven?

Zeker! De zoekopdracht geldt ook voor woningen binnen onze portefeuille. Uiteraard bent u in dat geval geen bemiddelingscourtage verschuldigd.

Kan ik RELO Wonen ook inschakelen als ik zelf al een woning gevonden heb?

Ja, dat is heel goed mogelijk. U heeft misschien wel extra hulp nodig bij het onderhandelen over de huurvoorwaarden en het juridische gedeelte. Het kan zijn dat u dat zelf moeilijk vindt of het zelf niet wilt doen.

Voor ons zijn deze onderhandelingen en de juridische aspecten dagelijks werk! Waarom niet een expert inschakelen als aanhuurmakelaar?

Wie bepaalt of ik de woning krijg?

Na een bezichtiging van een woning en nadat u aangegeven heeft de woning te willen huren vragen wij u een aantal documenten naar ons te mailen. Na controle van deze documenten en een kredietcheck weten wij of u financieel draagkrachtig genoeg bent om de woning te huren. Hierna gaan wij in overleg met de verhuurder. Deze heeft altijd het laatste woord en kiest zelf aan welke huurder hij de woning wilt verhuren. Het maakt daarbij niet uit of het een woning is uit onze eigen portefeuille of een woning die wij voor u gevonden hebben.

Zijn alle huurprijzen inclusief of exclusief gas/elektra/water/internet en tv?

Dat verschilt per woning. Sommige woningen zijn inclusief alle bijkomende kosten. Andere woningen zijn exclusief alle bijkomende kosten of soms deels inclusief en deels exclusief. U kunt deze details terugvinden op onze website bij het object.

Ik heb een e-mail ontvangen met een woning die geschikt is voor mij. Hoe snel moet ik reageren?

Het is zaak dat u zo snel mogelijk reageert zodat wij een bezichtiging in kunnen plannen.

Gaat het om een woning die niet in onze portefeuille zit, dan is deze vaak maar kort beschikbaar omdat er meerdere (externe) partijen op reageren. Wie het eerst komt…

Ben ik de enige die de woning aangeboden krijgt?

Nee, wij zijn dagelijks op zoek voor vele potentiële huurders. Zodra wij een nieuwe woning in ons bestand opnemen of een woning gevonden hebben buiten onze portefeuille, wordt deze gemaild naar alle geschikte huurders.

Kan ik huurtoeslag aanvragen op de door mij gehuurde woning?

Voor veruit de meeste woningen in onze portefeuille ligt de aanvangshuurprijs vaak ruim boven de huurtoeslaggrens. De huurtoeslaggrens ligt op € 808.06 per maand voor 2023. De actuele zaken omtrent de huurtoeslag kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Voor kamers ligt de huurprijs vaak wel onder de grens, maar hiervoor kan er geen huurtoeslag aangevraagd worden omdat het geen zelfstandige woning betreft.

Ik heb (een) huisdier(en), kan ik dan wel een woning huren?

Dat is geheel afhankelijk van de voorwaarden van de verhuurder. Het is wel zaak dat u ons altijd laat weten of en wat voor huisdieren u heeft. De voorwaarden voor wel of geen huisdier staan meestal omschreven op onze website bij de aangeboden woning; zo kunt u voor uzelf al inschatten of u de geschikte kandidaat voor een woning kan zijn.

Waarom moet ik een borg betalen van één, twee of soms drie maanden huur?

Een verhuurder wil graag de zekerheid hebben dat een huurder de verplichtingen uit de huurovereenkomst ook nakomt (logisch, vinden wij). Ook wil de verhuurder eventuele schade die een huurder in of aan de woning of aan de in de woning aanwezige meubilering/stoffering en apparatuur heeft veroorzaakt kunnen verhalen indien de huurder dit niet zelf heeft hersteld.

Wanneer moet ik huur en borg betalen?

De eerste huur en borg moeten voldaan worden vòòr de sleuteloverdracht. Alle volgende huursommen moeten voldaan worden vòòr de eerste van de nieuwe maand, tenzij anders aangegeven in de huurovereenkomst.

Krijg ik mijn borg terug aan het einde van de huurperiode?

U krijgt uw borg terug indien er geen schade is aan of in de gehuurde woning. Vaak gebeurt dit binnen een maand na het einde van de huurovereenkomst.

Heeft de verhuurder nog een vordering op u of heeft u schade gemaakt in de woning, welke u niet voor het einde van de huurovereenkomst heeft hersteld of vervangen? Dan heeft de verhuurder het recht om dit te verrekenen met uw borg. Is de borg meer dan de vordering of de schade, dan ontvangt u het restant van de borg terug. Is de borg niet genoeg om de vordering of de schade te dekken dan zult u het verschil uiteraard nog moeten betalen.

Wat moet ik doen als ik mijn borg niet terugkrijg?

Als de huurovereenkomst is geëindigd en het gehuurde is opgeleverd dan moet de verhuurder de waarborg aan u terugbetalen. De verhuurder mag niet zonder reden de borg inhouden of verrekenen!

De terugbetaling van de borg is aan wettelijke regels gebonden. De wet zegt hierover het volgende: ‘Een huurder dient het gehuurde op te leveren aan de verhuurder in eenzelfde staat als bij aanvang van de huur, uitgezonderd ouderdom of slijtage en normale gebruikerssporen. Is er bij aanvang van de huur een opnamestaat van de woning gemaakt, dan dient deze als leidraad voor de oplevering bij einde van de huurovereenkomst. Is er schade, dan kan de verhuurder, mits deze u een redelijke termijn heeft gegeven om de schade te herstellen, de schade op u verhalen. Er moet dan wel een opnamestaat bij het einde van de huurovereenkomst opgemaakt zijn. Is er geen opnamestaat van de woning bij aanvang van de huurovereenkomst? Dan wordt u geacht het gehuurde op te leveren zoals deze is bij het einde van de huurovereenkomst. Een verhuurder moet dan aantonen dat u de schade aan de woning heeft veroorzaakt. Hij kan niet zomaar de borg achterhouden, maar dient een procedure te starten.’

Wat is een redelijke termijn om schade die ik veroorzaakt heb te herstellen?

Bij het einde van de huurovereenkomst dient u de woning op te leveren in eenzelfde staat als dat u deze gekregen heeft bij aanvang van de huur. Vaak weet u zelf welke zaken u moet herstellen of vervangen alvorens u de sleutels weer overdraagt aan de verhuurder.

Als er een opnamestaat is gemaakt bij de aanvang van de huur dan is het logisch dat de verhuurder ook een opnamestaat maakt bij het einde van de huur. Een verhuurder kan dan op afspraak met u ongeveer veertien dagen voor het einde van de huur een voorinspectie doen en samen met u optekenen welke zaken u moet herstellen voor het einde van de huurovereenkomst. Op de einddatum dient u alle opgetekende zaken hersteld te hebben, ook de zaken welke tijdens de voorinspectie verborgen zijn gebleven.

Heeft u de schade niet hersteld? Dan heeft de verhuurder het recht om deze schade op uw kosten te laten repareren of vervangen. De verhuurder hoeft u dan geen tijd meer te geven om alsnog de schade te herstellen. Heeft de verhuurder geen voorinspectie gedaan? Dan dient de verhuurder u nog de tijd te geven om na de einddatum alsnog zaken te herstellen. U dient er dan wel rekening mee te houden dat u huurpenningen moet betalen over de dagen die u nodig heeft de woning in goede staat op te leveren. Indien opgenomen in uw huurovereenkomst kan u door de verhuurder een boete worden opgelegd voor iedere dag dat de woning niet in juiste staat is opgeleverd.

Hoe verder als ik aangeef een woning te willen huren?

U heeft een leuke woning bezichtigd en na er een nachtje over te hebben geslapen wilt u deze graag huren? Uiteraard stuurt u ons dan direct een enthousiaste e-mail om uw keuze kenbaar te maken! Van ons ontvangt u dan een huurbevestiging. Met de ondertekening van deze bevestiging geeft u aan de woning te willen huren. Tevens sturen wij u een overzicht van de documenten die wij van u nodig hebben. Na ontvangst van de door u getekende huurbevestiging en de gevraagde documenten, doen wij een eerste check van uw documenten. Blijkt hieruit dat u de geschikte huurder kan zijn, dan stellen wij u voor aan de verhuurder als mogelijke nieuwe bewoner van de woning!

Wat moet ik doen als ik klachten heb tijdens de huurperiode?

In principe dient u alle klachten omtrent de woning aan te geven bij uw verhuurder of de beheerder van de woning (wie de beheerder is staat vermeld in uw huurovereenkomst)

Hebben wij het technische beheer over uw woning dan kunt u direct contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch op werkdagen tussen 09:00 en 17:30 uur bij de betreffende vestiging, 24/7 per e-mail of indien er dringende aangelegenheden zijn na openingstijden of in het weekend via Whatsapp op nummer van de beheerder die vermeld staat in de huurovereenkomst.

 

Welke documenten moet ik aanleveren als ik een woning wil huren?

Een volledig overzicht van de gevraagde documenten vindt u hier.

Wat gebeurt er met de documenten die ik opstuur indien ik een woning wil huren?

Met in het achterhoofd uw privacy gaan wij uiteraard zeer zorgvuldig met uw gegevens om. U bent echter wel zelf verantwoordelijk op welke wijze u de gevraagde documenten bij ons aanlevert.

Na de ontvangst van uw documenten doen wij een eerste check op uw inkomen. Zo beoordelen wij vast of u wel of niet in aanmerking kunt komen voor de woning. Hierna stellen wij u voor aan de verhuurder en indien deze dit wenst sturen wij uw inkomensgegevens naar de verhuurder of ingeval van een woning buiten ons eigen aanbod naar diens makelaar. Wil u een woning huren uit ons aanbod en de verhuurder accepteert u als nieuwe huurder dan doen wij en uitgebreide check. Dit houdt in dat wij een check doen op uw identiteitsbewijs (echtheid en of deze niet als gestolen/vermist geregistreerd staat), een kredietcheck en een huurcheck (huurverleden). Deze checks worden uitgevoerd bij Huurcheck.

Is alles in orde en bent u geaccepteerd als de nieuwe huurder, gefeliciteerd!!

Bent u niet geaccepteerd als nieuwe huurder, helaas! Natuurlijk kunt u dan opnieuw met ons op zoek gaan naar andere woonruimte. In dat geval houden wij uw gegevens nog even in ons bestand zodat u deze niet opnieuw hoeft aan te leveren als er een andere woning is gevonden. U kunt ons ook vragen om uw gegevens te verwijderen.

Voor ons Privacy beleid verwijzen wij u graag naar onze Privacy verklaring

Hoe sluit ik gas, water, elektra etc. af?

Indien gewenst helpen wij u met de aanvraag voor gas, water, elektra, internet en/of televisie (wanneer de woning exclusief deze leveringen wordt verhuurd). Wij dienen dan een aanvraag voor u in bij een externe partij, zij nemen dan contact met u op. Er wordt dan samen met u gekeken welke leverancier het beste bij u past en uiteraard welke het voordeligste is. En weet u wat het mooiste is? Deze service bieden wij u geheel kosteloos aan!

Waar moet ik nog meer rekening mee houden?

Het is verstandig om tijdens de huurperiode een inboedelverzekering af te sluiten ook als u de woning gemeubileerd huurt. Immers, u heeft ook eigen spullen zoals kleding, computer, laptop, tablet of wellicht meubelstukken of schilderijen en deze vallen niet onder de inboedelverzekering van de verhuurder. Ook een Aansprakelijkheidsverzekering is verstandig om af te sluiten (het is niet verplicht).

Wanneer u een woning huurt bent u direct vanaf het moment van registratie bij uw gemeente verantwoordelijk voor de gemeentelijke belastingen zoals riool- en afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting. U wordt hier automatisch voor aangeslagen door de gemeente. In het geval de verhuurder toch zelf wordt aangeslagen terwijl u de woning bewoont, dient u op eerste verzoek van de verhuurder het bedrag van de aanslag aan de verhuurder te voldoen.

Kan ik een woning huren als ik niet aan de inkomenseis voldoe?

Als u niet aan de inkomensvereisten voldoet, kunt u iemand vragen om garant voor u te staan of als u op een andere manier de huur (traceerbaar) wilt betalen, kunnen we een hogere borg van bijvoorbeeld 4 maanden voorstellen aan een verhuurder.

Kan ik een woning huren als ik student ben?

In principe kunt u als student ook een woning huren. Als u niet aan de inkomensvereisten voldoet, kunt u iemand vragen om garant voor u te staan. Als het inkomen van de garantsteller buiten Nederland wordt verdient, wordt dit als een hoger risico voor de verhuurder beschouwd. Daarom wordt de waarborg verhoogd naar 4 maanden om meer zekerheden te creëren voor een verhuurder.

Relo wonen shape

Staat uw vraag er niet tussen?

Schroom dan niet om contact op te nemen. Wij staan u altijd graag en enthousiast te woord.

Neem contact op
RELO Wonen