RELO Wonen
Relo wonen

Vragen door verhuurders

 • Wel zo handig!
  Antwoorden op veelgestelde vragen
Waar begin ik als ik mijn woning wil verhuren?

Om te beginnen bent u al op de website van RELO Wonen terecht gekomen en dat is een goede eerste stap! Indien u uw woning voor verhuur wilt aanbieden, komen wij graag bij u langs om u vrijblijvend te informeren over de mogelijkheden rondom verhuur, de hoogte van de huurprijs, het huurdersprofiel (uw wensen) en onze werkwijze.

Om u alvast op weg te helpen beantwoorden wij hieronder de meest gestelde vragen.

Hoe lang duurt het voordat RELO Wonen mijn woning heeft verhuurd?

Afhankelijk van de locatie, huurprijs en de staat van uw woning (kaal, gestoffeerd, gemeubileerd) is uw woning meestal binnen 2 weken verhuurd vanaf het moment van aanmelding!

Mag ik potentiële huurders die RELO Woning aandraagt weigeren?

Ja dat mag u zeker. Ondanks onze hulp bij bemiddeling bent u de eigenaar van uw woning en bepaalt u zelf aan wie u de woning wilt verhuren.

Mag ik een voorkeursprofiel opgeven m.b.t. huurders?

Ja, dat mag zeker! Echter wij staan geen onderscheid in afkomst toe; iedereen verdient een eerlijke kans. Wel kunt u aangeven of u uw woning alleen wilt verhuren aan een gezin, alleenstaanden, expats, studenten, etc.

Heeft RELO Wonen al een bestand met huurders aan wie mijn woning verhuurd kan worden?

Ook woningzoekende weten ons te vinden en door ons uitgebreide netwerk, persoonlijke contacten met andere (verhuur)makelaars en diverse abonnementen op woningsites lukt het ons om uw woning op zijn breedst weg te zetten op de verhuurmarkt en er de beste huurder bij te zoeken.

Wie bepaalt de huurprijs of hoe wordt de huurprijs bepaald?

U bepaalt zelf de huurprijs van uw woning (u bent natuurlijk wel gebonden aan regels en wetgeving). Valt uw woning onder de liberalisatiegrens? Dan kunt u een maximale huurprijs vragen van € 808.06 (2023)

Bij huurwoningen tot de liberalisatiegrens wordt de huurprijs bepaald door het puntentellingsysteem:

uw huurprijs kan omhoog aan de hand van de hoeveelheid eisen (punten) waaraan uw woning voldoet. Heeft uw woning meer punten dan de liberalisatiegrens? Dan is er geen maximale huurprijs waar u aan gebonden bent!

Moet ik zelf een puntentelling doen?

Dat hoeft natuurlijk niet, maar het is wel verstandig en zeker aan te raden. Zo weet u in ieder geval of uw woning boven de liberalisatiegrens van € 808.06 (2023) per maand uitkomt én of er een maximale huurprijs voor uw woning geldt. Uw woning valt boven de liberalisatiegrens als de punten telling hoger is dan 145 punten.

Doet u geen puntentelling en een huurder vermoed dat de kale huurprijs te hoog is voor de woning, dan kan de persoon in kwestie naar de huurcommissie gaan en een puntentelling aanvragen. Blijkt dan dat uw huurprijs te hoog is en eigenlijk onder de liberalisatiegrens zou moeten zijn dan moet u de huurprijs verlagen met terugwerkende kracht.

Hoe zit het met de puntentelling als ik een all-in huurprijs heb?

Ook met een all-in huurprijs is het verstandig om de puntentelling te doen, immers, u bent verplicht als verhuurder om de huur uit te splitsen in kale huur, servicekosten ( gas/elektra/water) en eventuele andere bijkomende kosten (bijvoorbeeld de kosten voor internet en televisie en VVE kosten). Wij informeren u hierover graag verder!

Hoeveel maanden borg mag ik vragen?

De waarborgsom mag maximaal 3 maanden kale huur zijn. Dat heeft de rechter bepaald.

Meestal is de waarborgsom 1 of 2 maanden huur.

Is de woning volledig gemeubileerd dan kunt u overwegen om twee of drie maanden huur als borgsom te vragen.

Heeft de woning een hoge huurprijs en u bedingt een borgsom van drie maanden dan is dit over het algemeen niet aantrekkelijk voor potentiële huurders.

Krijg ik een huurder weer uit mijn woning als ik ga verhuren?

Ja hoor een huurder gaat weer weg aan het einde van een huurperiode, tenminste als u een huurovereenkomst met de huurder heeft gesloten voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar. U kunt wel een kortere periode overeenkomen maar nooit langer dan 2 jaar.

De huur eindigt na de afgesproken termijn automatisch en opzegging van de huur door de verhuurder is dan ook niet nodig. Wel moet u als verhuurder op tijd d.w.z. niet eerder dan 3 maanden voor de einddatum en niet later dan 1 maand voor de einddatum de huurder een schriftelijke mededeling sturen waarin u de overeengekomen einddatum aan de huurder meedeelt.

Ik heb zelf dringend mijn woning nodig maar ik ben een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. Kan ik de huurder er evengoed uitkrijgen?

Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt de huurbescherming van de huurder het is voor een verhuurder dan niet zonder meer mogelijk om de huur op te zeggen en dan te verwachten dat de huurder daadwerkelijk vertrekt.

Als u de woning nodig heeft voor dringend eigen gebruik kunt u de huur opzeggen maar hiervoor gelden wel enkele voorwaarden.

 1. U heeft de woning zelf dringend nodig bijvoorbeeld voor uw eigen gezin of omdat u de woning wilt slopen of ingrijpend wilt renoveren.
 2. Het belang van u als verhuurder weegt zwaarder dan het belang van de huurder.

Heeft u de huur opgezegd en beroept de huurder zich op zijn huurbescherming dan heeft u nog de mogelijkheid om de rechter te vragen om de huurovereenkomst te beëindigen.

Om te voorkomen dat een huurder huurbescherming krijgt terwijl u op voorhand al weet dat u in de toekomst zelf weer gebruik wilt gaan maken van de woning of de woning wilt verkopen raden wij iedere verhuurder aan om gebruik te maken van een tijdelijke huurovereenkomst voor maximaal 2 jaar waarbij de huurder geen huurbescherming heeft.

Is het toegestaan om mijn woning te verhuren?

Of het is toegestaan om uw woning te verhuren is afhankelijk van een aantal factoren.

 1. Is de woning uw eigendom dan kunt u in principe zonder problemen verhuren. Let op, heeft u (nog) een hypotheek op de woning dan dient u toestemming te hebben van de hypotheekverstrekker.
 2. Sommige gemeenten stellen voorwaarden aan verhuur, check bij uw gemeente of een omzettingsvergunning en/of een omgevingsvergunning als bedoeld in de huisvestingswet wordt voorgeschreven. In sommige gemeente is het verboden om woonruimte, zonder vergunning aan bestemming tot bewoning te onttrekken, met andere woonruimte samen te voegen, van zelfstandig in onzelfstandige woonruimte om te zetten of tot twee of meer woonruimte te verbouwen of in die verbouwde staat te houden (woningvorming).
 3. Huurt u zelf een woning dan is het niet toegestaan om de woning door te verhuren aan iemand anders tenzij u toestemming heeft van uw eigen verhuurder.
Welke huurovereenkomst moet ik gebruiken?

Dat is afhankelijk van hoe u uw woning wilt verhuren.

 1. Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd: deze kunt u gebruiken als u de woning voor onbepaalde tijd wilt verhuren en geen einddatum wilt vastleggen.
 2. Huurovereenkomst voor bepaalde tijd maximaal 2 jaar: deze kunt u gebruiken als u de woning voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar wilt verhuren en een einddatum wilt vastleggen.
 3. Huurovereenkomst voor bepaalde tijd met diplomatenclausule: deze kunt u gebruiken als u zelf (tijdelijk) naar het buitenland gaat voor werk maar de mogelijkheid wilt hebben om na afloop zelf weer terug te keren in uw woning.
 4. Tijdelijke huurovereenkomst Leegstandwet: deze kunt u gebruiken als uw te koop staande woning langere leeg staat.

Wij informeren u graag vrijblijvend indien u vragen heeft over de best passende huurovereenkomst voor uw woning en wensen!

Kan ik een minimale huurtermijn bedingen?

Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kunt u bedingen dat de huurder een minimale periode blijft van bijvoorbeeld 12 maanden. Tijdens deze eerste 12 maanden mag uw huurder niet opzeggen.

Bij huurovereenkomsten van tijdelijke aard geldt de overeengekomen einddatum alléén voor de verhuurder; de huurder heeft het recht om de huur tussentijds op te zeggen en te beëindigen.

Wat is de opzegtermijn?

Een opzegtermijn voor een verhuurder is drie maanden plus één maand voor ieder jaar dat een huurder de woning heeft gehuurd met een maximum van zes maanden.

Een opzegtermijn voor een huurder is één maand ofwel gelijk aan de betaaltermijn.

De wet schrijft voor dat de opzegtermijn voor de huurder gelijk is aan de betalingstermijn voor de huur. Als de huur per maand moet worden betaald, dan is de opzegtermijn dus één maand.

Wilt u een langere opzegtermijn met de huurder afspreken van bijvoorbeeld twee maanden dan kan dat alleen als de huurder ook per twee maanden de huur mag betalen. Een opzegtermijn van meer dan drie maanden afspreken is niet mogelijk.

Moet ik mijn verzekeringen aanhouden tijdens de verhuur?

Ja, het is verstandig om een opstalverzekering en glasverzekering aan te houden of af te sluiten indien u uw woning verhuurt. Rust er nog een hypotheek op uw woning dan is een opstalverzekering verplicht! Verhuurd u gemeubileerd, dan is een inboedelverzekering ook niet onverstandig; het zijn immers uw meubels. Wordt de woning leeg verhuurd? Dan is de huurder aansprakelijk voor het verzekeren van zijn eigen inboedel.

Het is verplicht om uw verzekeraar in te lichten over uw voornemen om te gaan verhuren, de verzekeraar kan namelijke aanvullende voorwaarden aan de verzekering verlangen.

Moet ik mijn verzekering inlichten over de verhuur van mijn woning?

Ja, u dient vooraf uw verzekering in te lichten over uw voorgenomen plannen om te gaan verhuren. Namelijk niet iedere verzekering wil een verhuurde woning verzekeren òf uw verzekeringsmaatschappij stelt bepaalde eisen aan de verhuur.

Zijn er risico’s verbonden aan de verhuur van mijn woning?

Het verhuren van uw woning kan zeker risico’s met zich meebrengen, zo is er bijvoorbeeld het risico van een hennepkwekerij of kan de woning gebruikt worden door terroristen of voor mensenhandel. Dit kan grote (financiële) gevolgen hebben voor een verhuurder. Ook het risico van een niet betalende of een slecht voor uw woning zorgende huurder is aanwezig.

Toch kunt u de risico’s zoveel mogelijk proberen uit te sluiten bijvoorbeeld door ons in te schakelen. Wij kunnen de potentiële huurder en eventuele medehuurders screenen op identiteit, inkomen, werkgever, huurverleden, fraude, terrorisme, witwassen en nog meer. Een huurder die iets te verbergen heeft zal niet gauw akkoord gaan met de controle van zijn documenten!

Om het risico te verkleinen dat de huurder niet goed zorgt voor uw woning en de woning met schade achterlaat wanneer hij vertrekt kunnen wij u in uw woning periodieke, fysieke controles uitvoeren en checken op onderhoud en bewoning.

Wat moet ik doen als ik vermoed dat er een hennepkwekerij in mijn woning zit?

Een vermoeden alleen is niet genoeg maar er zijn genoeg punten van aandacht waarbij uw vermoeden bevestigd kan worden, bijvoorbeeld door:

 • Beslagen ramen en/of gordijnen die altijd stijf dicht zijn (alhoewel dat niet altijd iets zegt);
 • Afgeplakte ramen;
 • Ramen die nooit open zijn of juist altijd in dezelfde stand open zijn;
 • Problemen met stroom in de buurt of vaak korte stroomstoringen;
 • Stank in en om de woning;
 • Een constant eentonig geluid;
 • De huurder wil niet dat u langs komt of laat u niet binnen voor een controle of reparatie ondanks vooraf aangekondigd bezoek.

 

Wat u in ieder geval niet moet doen is zelf op de huurder afstappen, dit kan namelijk gevaarlijk zijn! Wat uw wel moet doen is de politie inschakelen als uw vermoeden bewaarheid lijkt te worden. Dit kan door een melding te doen op het algemene telefoonnummer van de politie 0900- 8844 of als u liever een anonieme melding maakt op telefoonnummer 0800-7000.

Mag ik als verhuurder een sleutel van mijn woning houden?

U mag best met de huurder afspreken dat u of uw beheerder een sleutel heeft, zoals een huurder dat ook met bv. zijn buren mag afspreken.

De huurder mag die afspraak overigens, met een beroep op zijn huisrecht/privacy, ook negeren/opzeggen en een ander slot op de deur zetten.

Heb ik een vergunning nodig om te mogen verhuren?

Verhuurverordening
Een gemeente kan een verhuurverordening vaststellen waarin bepaald kan worden dat het voor een verhuurder verboden is om een bepaalde categorie van woonruimte die gelegen is in een aangewezen gebied zonder vergunning van B&W te verhuren. Als een gebied aangewezen wordt dan dient dat noodzakelijk en geschikt te zijn voor het behoud van de leefbaarheid.

Een dergelijke vergunning kan slechts door de verhuurder worden aangevraagd

Heb ik een meldingsplicht bij huurachterstand?

Verhuurders moeten bij betalingsachterstanden van huurders deze tijdig melden bij de gemeente, om zo vroegtijdige hulp bij schulden mogelijk te maken. Dit volgt uit het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening sinds 1 januari 2021 en omvat stappen zoals persoonlijk contact zoeken met de huurder, wijzen op schuldhulpverlening, en een herinnering sturen met een aanbod om gegevens te delen met de gemeente.

Het doel is het voorkomen van verdere schuldenproblematiek en huisuitzettingen, zonder specifieke sancties voor nalatigheid.

Relo wonen shape

Staat uw vraag er niet tussen?

Schroom dan niet om contact op te nemen. Wij staan u altijd graag en enthousiast te woord.

Neem contact op
RELO Wonen