RELO Wonen
Relo wonen

Privacybeleid

Privacyverklaring RELO Wonen

 

RELO Wonen V.O.F, gevestigd aan Mauvestraat 198, unit 208, 1506 JM te ZAANDAM,
RELO Wonen Purmerend, gevestigd aan Coloradostraat 5,1448 XE te PURMEREND,
RELO Wonen Zaandam, gevestigd aan Mauvestraat 198, unit 208 1506 JM te ZAANDAM,

zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

RELO Wonen V.O.F.
Mauvestraat 198, unit 208, 1506 JM ZAANDAM
Tel: +31 229 760012
E-mail: info@relowonen.nl

RELO Wonen Zaandam
Mauvestraat 198, unit 208, 1506 JM ZAANDAM
Tel: +31 75 7600013
E-mail: zaandam@relowonen.nl

RELO Wonen Purmerend
Coloradostraat 5, 1448 XE PURMEREND
Tel: +31 299 760023
E-mail: purmerend@relowonen.nl

Website: https://www.relowonen.nl

“Allen tezamen te noemen RELO Wonen”.

In deze privacyverklaring wordt vermeld voor welke doeleinden uw gegevens verwerkt en opgeslagen worden.

RELO Wonen hecht veel waarde aan- en respecteert uw privacy, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met RELO Wonen via één van de bovenstaande telefoonnummers of e-mailadressen.

Pagina’s opvragen van de website van RELO Wonen:

Via de website van RELO Wonen worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u zelf uw persoonsgegevens verstrekt doordat u een verzoek tot plaatsing op de mailinglijst doet, een contactverzoek indient, of zich via de website registreert als woningzoekende of verhuurder, middels de online formulieren.

Koppelingen naar andere websites:

De website van RELO Wonen kan koppelingen bevatten welke verwijzen naar websites van derden. Als u op deze koppelingen klikt verlaat u de website van RELO Wonen. RELO Wonen heeft geen zeggenschap over deze sites of over het door hun gevoerde privacy beleid. Wij raden u aan het privacy beleid van deze derden te lezen alvorens u aan deze derde partijen persoonsgegevens verstrekt.

Versturen van persoonsgegevens:

Indien u via de contactformulieren op de website van RELO Wonen of per e-mail gegevens aan RELO Wonen verstrekt, worden deze slechts opgeslagen voor het doel waarvoor u deze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u RELO Wonen toestemming om deze te verwerken en te gebruiken voor het doel waar u deze gegevens voor verstrekt heeft.

Geautomatiseerde besluitvorming:

RELO Wonen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RELO Wonen) tussen zit.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

RELO Wonen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens wanneer wij en die wij verwerken:

Mailinglijst: Contactformulier:   Registratie als huurder(s): Registratie als verhuurder(s):
voor- en achternaam

 

voor- en achternaam voor- en achternaam voor- en achternaam
geslacht

 

geslacht geslacht geslacht
e-mailadres telefoonnummer geboortedatum/ geboorteplaats geboortedatum/ geboorteplaats
e-mailadres adresgegevens adresgegevens
telefoonnummer telefoonnummer
e-mailadres e-mailadres
gezinssamenstelling adresgegevens te verhuren woning
hoogte inkomen reden van verhuur
zoekprofiel en     woonwensen

 

reden van huur
alle informatie die u vrijwillig met RELO Wonen deelt alle informatie die u vrijwillig met RELO Wonen deelt alle documenten en informatie die u vrijwillig met RELO Wonen deelt. alle documenten en informatie die u vrijwillig met RELO Wonen deelt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

RELO Wonen kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:

 

Huurder(s):

(particulier)

  Huurder(s):

(bedrijf)

Verhuurder(s):
identiteitsgegevens identiteitsgegevens identiteitsgegevens

 

inkomensgegevens identiteitsgegevens tekenbevoegde woninggegevens
verhuurdersverklaring bedrijfsgegevens bankrekeningnummer
bankrekeningnummer bankrekeningnummer

 

Grondslag waarop de verwerking gebaseerd is:

  • U verleent uw uitdrukkelijke toestemming aan RELO Wonen voor de verwerking van uw persoonsgegevens      vanaf het moment dat u via de website van RELO Wonen aanvraag doet om op de mailinglijst geplaatst te worden of een contactformulier en/of registratieformulier heeft ingevuld en verzonden.
  • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

U verleent uw uitdrukkelijke toestemming aan RELO Wonen voor de verwerking van uw bijzondere persoonsgegevens vanaf het moment dat u een overeenkomst aangegaan bent met RELO Wonen en de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

  • Gerechtvaardigd belang.

In sommige gevallen heeft RELO Wonen een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens:

RELO Wonen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het per e-mail verzenden van nieuw woningaanbod.

– Het gericht aanbieden van huurwoningen

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– U te kunnen informeren over de voortgang van onze dienstverlening.

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Met welk doel verwerken wij bijzondere persoonsgegevens:

– Het opstellen van een huurovereenkomst.

– Het opstellen van een garantsteller overeenkomst.

– Het afhandelen van uw betaling(en)

– Het checken van uw kredietwaardigheid en identiteit.

Delen van persoonsgegevens met derden:

RELO Wonen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Om onze dienstverlening mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten wij uw kredietwaardigheid en identiteit toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens en ID-nummer) te verstrekken aan een kredietbeoordelaar, die deze verstrekte gegevens alleen voor dit doel mogen gebruiken.

Uw gegevens kunnen gedeeld worden met o.a.:

  • nl.

Om uw identiteit, solvabiliteit en kredietwaardigheid te kunnen toetsen maakt RELO Wonen gebruik van het portal van Huurcheck.nl.

–  Kredietwaardigheidscheck via EDR, Focum

–  Insolventiecheck via BKR.

–  Identiteit check via Online ID.

  • Accountant/boekhouder.
  • Publicatiepartners

Beveiliging:

RELO Wonen zal er voor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en dat deze adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens:

Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk is om de dienstverlening van RELO Wonen uit te kunnen voeren of zover dit noodzakelijk is, vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van geschillen. De bewaartermijn kan bijvoorbeeld de duur van een overeengekomen huurtermijn in een huurovereenkomst en minimaal de termijn die de belastingdienst ons voorschrijft.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:

Onder persoonsgegevens wordt verstaan, gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbare of geïdentificeerde natuurlijk persoon, o.a. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres zijn persoonsgegevens.

Persoonsgegevens waaronder begrepen wordt, voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gezinssamenstelling:

RELO Wonen bewaart de persoonsgegevens die u ons van uzelf en eventuele medehuurders heeft verstrekt middels het (online) inschrijfformulier. Indien u geen woning heeft gehuurd of huurt via RELO Wonen, maximaal 6 maanden of zoveel eerder als dat u aangeeft, geen gebruik meer wenst te maken van de dienstverlening van RELO Wonen. Na deze termijn of op uw verzoek worden uw gegevens verwijderd.

RELO Wonen bewaart de persoonsgegevens die u ons van uzelf en eventuele medehuurders heeft verstrekt middels het (online) inschrijfformulier indien u een woning heeft gehuurd of huurt via RELO Wonen maximaal tot 5 jaar na beëindiging van de door de bemiddeling van RELO Wonen gesloten huurovereenkomst.

RELO Wonen bewaart de persoonsgegevens die u ons van uzelf en eventuele medehuurders heeft verstrekt middels het (online) inschrijfformulier, ook als u geen woning via RELO Wonen heeft gehuurd of huurt maximaal voor de termijn die de wet ons voorschrijft indien er aan uw gegevens facturen zijn gekoppeld.

Identiteitsgegevens waaronder begrepen wordt, Paspoort, ID kaart, Rijbewijs, Verblijfsvergunning:

RELO Wonen bewaart een kopie legitimatie van u en van uw medehuurders indien u een woning heeft gehuurd of aan- huurt via RELO Wonen maximaal 5 jaar na beëindiging van een door de bemiddeling van RELO Wonen gesloten huurovereenkomst.

Inkomensgegevens waaronder begrepen wordt, loonstroken, arbeidsovereenkomst, werkgeversverklaring, jaarcijfers, accountants verklaringen:

RELO Wonen bewaart de kopieën inkomensgegevens van u en uw medehuurders indien u een woning heeft gehuurd binnen of buiten de portefeuille van RELO Wonen maximaal 5 jaar na beëindiging van een door de bemiddeling van RELO Wonen gesloten huurovereenkomst. 

Eigendomsbewijzen, bankrekeningnummers en overige relevante zaken:

RELO Wonen bewaart het eigendomsbewijs, bankrekeningnummers en overige relevante zaken van uw woning maximaal 3 maanden nadat u de woning terugtrekt uit onze portefeuille.

RELO Wonen bewaart het eigendomsbewijs, bankrekeningnummers en overige relevante zaken van uw woning maximaal 5 jaar na beëindiging van een door bemiddeling van RELO Wonen gesloten huurovereenkomst.

RELO Wonen bewaart het eigendomsbewijs, bankrekeningnummers en overige relevante zaken van uw woning.

Bankgegevens waaronder begrepen wordt, bankafschriften:

RELO Wonen bewaart de kopieën van de bankafschriften van u en uw medehuurders indien u een woning heeft gehuurd binnen- of buiten de portefeuille van RELO Wonen maximaal 5 jaar na beëindiging van een door  bemiddeling van RELO Wonen gesloten huurovereenkomst.

RELO Wonen bewaart  de hierboven genoemde gegevens langer indien dit ons wettelijk wordt voorgeschreven maar nimmer langer dan de door de Wet voorgeschreven termijn.

Gegevens verstrekking naar een derde land:

RELO Wonen verstrekt geen gegevens aan partijen uit landen van buiten de EER.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: 

Cookies worden bewaard totdat bezoekers verzoeken om de gegevens te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien uw gegevens zijn opgenomen in een huur en/of garantstellersovereenkomst kunnen wij deze gegevens niet verwijderen maar zullen deze dan anonimiseren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RELO Wonen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat u bij ons een verzoek kunt indienen, om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@relowonen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We proberen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek te reageren. RELO Wonen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

RELO Wonen behoudt zich het recht voor de Privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. Het is daarom verstandig steeds de laatste versie van onze Privacyverklaring door te nemen op onze website.

RELO Wonen