RELO Wonen

Screening is een belangrijk middel voor de verhuurder/verhurend makelaar om potentieel malafide huurders te weren

In de afgelopen jaren hebben meerdere verhuurmakelaars en -bemiddelaars de Cursus VerhuurVeilig of verhuur niet! gevolgd. Het resultaat is duidelijk. Geen hennepkwekerijen meer in het verhuurd vastgoed en een groot aantal onderschepte vervalste documenten. Deze worden aangemeld bij Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt [SBWH] zodat de aangesloten makelaars gewaarschuwd worden voor deze vervalste documenten. Alleen een digitale screening is onvoldoende, accepteer geen kopieën van loonstroken en identiteitspapieren.

Ook RELO Wonen heeft de Cursus Verhuurveilig of verhuur niet! gevolgd en zijn houder van het keurmerk.

Er is nog een andere trend zichtbaar; de eenvoudig op te sporen vervalsingen worden nauwelijks
meer aangeboden bij de makelaars met het Keurmerk Verhuur Veilig. De conclusie is dat in de
schemerwereld bekend is dat je daar niet meer moet zijn met vervalste papieren.
De preventieve werking van het Keurmerk Verhuur Veilig en de toegepaste kennis uit de cursus
Verhuur Veilig of Verhuur niet is duidelijk zichtbaar.

Het screenen van potentiële huurders van vastgoed is een essentiële stap in het verhuurproces voor zowel particuliere verhuurders als vastgoedbeheerders. Het belang van screening van potentiële huurders omvat verschillende aspecten:

  1. Betrouwbare huurders selecteren: Door potentiële huurders te screenen, kunnen verhuurders betrouwbare en solvabele huurders selecteren. Dit vermindert het risico van wanbetalingen, waardoor verhuurders hun inkomstenstroom kunnen beschermen en financiële problemen kunnen voorkomen.
  2. Verminderen van juridische geschillen: Het selecteren van huurders met een positieve huurgeschiedenis en betrouwbare referenties kan het risico op juridische geschillen verminderen, zoals huurachterstanden, schade aan het eigendom, of het niet nakomen van de huurovereenkomst.
  3. Behoud van vastgoedwaarde: Een zorgvuldige screening helpt bij het selecteren van huurders die het vastgoed goed zullen onderhouden en behandelen. Dit draagt bij aan het behoud van de waarde van het onroerend goed op de lange termijn.
  4. Verhoogde veiligheid: Door achtergrondcontroles uit te voeren, kunnen verhuurders potentiële huurders evalueren op basis van hun criminele geschiedenis. Dit helpt bij het creëren van een veiligere woonomgeving voor andere huurders in het gebouw of de gemeenschap.
  5. Bescherming van buren en medebewoners: Het screenen van huurders kan ook helpen om te voorkomen dat personen met een geschiedenis van overlast, geweld of illegale activiteiten zich in de gemeenschap vestigen, waardoor de belangen van buren en medebewoners worden beschermd.
  6. Rendement maximaliseren: Een goede screening helpt bij het minimaliseren van leegstand en het verminderen van de tijd en kosten die gepaard gaan met het zoeken naar nieuwe huurders. Hierdoor kunnen verhuurders hun rendement op investeringen in vastgoed maximaliseren.

Hoewel screening van potentiële huurders van groot belang is, is het ook essentieel om zich te houden aan de wetten en voorschriften met betrekking tot eerlijke huisvesting en non-discriminatie, om ervoor te zorgen dat elke huurder gelijke kansen krijgt en er geen sprake is van discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, enzovoort.

Verhuurders moeten, voordat er een huurovereenkomst wordt afgesloten een gedegen screening laten uitvoeren op de huurder omdat daarmee veel leed kan worden voorkomen. Verhuur middels Keurmerkhouders VerHuurVeilig [SCVM], deze screenen gedegen volgens de methode van Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt en voorkomen hierdoor woonfraude

Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt [SBWH] zet zich al jaren in om de Vastgoedmarkt ‘schoon’ te houden. Zie www.sbwh.nl. Neem voor meer informatie over preventie woonfraude, veilig verhuren, educatie en Keurmerkhouders vrijblijvend contact op via T 085-273 52 77 E info@sbwh.nl

 

 

Relo wonen
RELO Wonen