Relo wonen

Documenten voor het huren van een woning

U heeft een woning bezichtigd en zou deze willen huren.

 Wij hebben dan onderstaande documenten van u nodig.

Standaard stukken:
  • Duidelijk leesbare kleuren kopie voor- en achterzijde van een geldige identiteitskaart, paspoort en eventuele verblijfsvergunning.
  • Verhuurdersverklaring van uw huidige woning. (indien van toepassing)
U bent in loondienst:
  • Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)
  • Kopie laatste 3 salarisstroken. (indien weekloon laatste 5 salarisstroken)
  • Kopie bankafschrift laatste 3 salarisstortingen. (bij weekloon laatste 5)
  • Kopie getekende arbeidsovereenkomst.
  • Uittreksel uit de BPR (Basis Registratie Personen) niet ouder dan 2 maanden
Relo wonen
Relo wonen

U bent zelfstandig ondernemer:

  • Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
  • Accountantsrapporten van afgelopen drie jaar (getekend door accountant of boekhouder). Indien u nog geen drie jaar als zelfstandig ondernemer werkzaam bent, laatste twee jaar en eventueel een accountantsverklaring en prognose huidig en/of komend jaar)
  • Kopie laatste aangifte Inkomsten-/Vennootschapsbelasting.

Heeft u een garantsteller, dan hebben wij van deze ook alle bovenstaande documenten nodig plus een garantverklaring. Het aanvraagformulier garantstelling kunt u aanvragen bij RELO Wonen. Nadat een verhuurder u heeft geaccepteerd maken wij buiten de huurovereenkomst een garantstellingsovereenkomst op. De kosten voor het opstellen van een garantstellingsovereenkomst bedraagt € 95,-

U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een veilige kopie van uw legitimatiebewijs en loonstrook.  Kijk hier hoe u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs kunt maken.

Wilt u met het oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens uw BSN-nummer op alle relevante documenten doorhalen?
Na ontvangst van uw gegevens gaan wij toetsen of u in aanmerking komt voor de woning en houden wij u natuurlijk op de hoogte van het proces.

 

Relo wonen

Mocht het nog niet helemaal duidelijk zijn.

Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak!

Neem contact op