RELO Wonen
Relo wonen

Documenten voor het huren van een woning

U heeft een woning bezichtigd en zou deze willen huren.

 Wij hebben dan onderstaande documenten van u nodig.

Standaard stukken:
  • Duidelijk leesbare kleuren kopie voor- en achterzijde van een geldige identiteitskaart, paspoort en eventuele verblijfsvergunning.
  • Verhuurdersverklaring van uw huidige woning. (indien van toepassing)
U bent in loondienst:
  • Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)
  • Kopie laatste 3 salarisstroken. (indien weekloon laatste 5 salarisstroken)
  • Kopie bankafschrift laatste 3 salarisstortingen. (bij weekloon laatste 5)
  • Kopie getekende arbeidsovereenkomst.
  • Uittreksel uit de BPR (Basis Registratie Personen) niet ouder dan 2 maanden
Relo wonen
Relo wonen

U bent zelfstandig ondernemer:

  • Bewijs inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
  • Accountantsrapporten van afgelopen drie jaar (getekend door accountant of boekhouder). Indien u nog geen drie jaar als zelfstandig ondernemer werkzaam bent, laatste twee jaar en eventueel een accountantsverklaring en prognose huidig en/of komend jaar)
  • Kopie laatste aangifte Inkomsten-/Vennootschapsbelasting.

Heeft u een garantsteller, dan hebben wij van deze ook alle bovenstaande documenten nodig plus een garantverklaring. Het aanvraagformulier garantstelling kunt u aanvragen bij RELO Wonen. Nadat een verhuurder u heeft geaccepteerd maken wij buiten de huurovereenkomst een garantstellingsovereenkomst op. De kosten voor het opstellen van een garantstellingsovereenkomst bedraagt € 95,-

U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een veilige kopie van uw legitimatiebewijs en loonstrook.  Kijk hier hoe u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs kunt maken.

Wilt u met het oog op de Wet Bescherming Persoonsgegevens uw BSN-nummer op alle relevante documenten doorhalen?
Na ontvangst van uw gegevens gaan wij toetsen of u in aanmerking komt voor de woning en houden wij u natuurlijk op de hoogte van het proces.

 

Relo wonen

Mocht het nog niet helemaal duidelijk zijn.

Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak!

Neem contact op
RELO Wonen