RELO Wonen

Nieuwe regels voor verhuurders van woonruimte en ruimte voor arbeidsmigranten

Op 1 juli 2023 is de Wet goed Verhuurderschap in werking getreden.
Hiermee wil de regering ongewenste verhuurpraktijken tegengaan en voorkomen.

Hieronder de belangrijkste regels voor u op een rij.

Voor wie?

Er komen regels voor verhuurders, verhuurbemiddelaars en beheerders (hierna: verhuurders) waar ze zich tijdens het verhuurproces aan moeten houden.

De regels gelden voor de verhuur van:

 • reguliere woonruimte; en
 • verblijfsruimte aan arbeidsmigranten.

Goed verhuurderschap. In de wet is vastgelegd wat er wordt verstaan onder goed verhuurderschap.

 

Discriminatie is niet toegestaan

Verhuurders mogen bij de keuze voor een huurder geen ongerechtvaardigd onderscheid maken tussen huurders. Dit doen zij door duidelijk te maken welke procedure en welke objectieve selectiecriteria ze hanteren voor het toewijzen van een woonruimte. Ook moeten verhuurders de keuze voor een huurder kunnen verantwoorden aan afgewezen kandidaat huurders.

 

Verbod op intimidatie

De wet verbiedt intimidatie door de verhuurder.

Dit houdt onder meer in dat een verhuurder:

 • op een juiste wijze en met respect voor de huurder moet omgaan met klachten;
 • geen vormen van fysieke of seksuele bedreiging of intimidatie hanteert;
 • geen voorzieningen saboteert waar de huurder recht op heeft;
 • de huurder niet chanteert, bijvoorbeeld door te dreigen met het niet verlengen van een tijdelijk huurcontract of het opzeggen van de bestaande huurovereenkomst.

 

Schriftelijke huurovereenkomst

Volgens het huurrecht kunnen een huurder en verhuurder een huurovereenkomst ook mondeling aangaan. Dat kan echter leiden tot onzekerheid en onduidelijkheid. Afspraken liggen dan niet schriftelijk vast, waardoor het bij eventuele misstanden moeilijk te achterhalen is wat er afgesproken is. Daarom wordt in de nieuwe wet bepaald dat een huurovereenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd. Let op! Dit geldt alleen voor overeenkomsten die worden afgesloten na inwerkingtreding van deze wet!

 

Schriftelijk informatie verstrekken

De verhuurder moet een huurder schriftelijk informeren over:

 • de rechten en plichten van de huurder, voor zover deze niet in de huurovereenkomst staan;
 • de contactgegevens van een contactpunt waar de huurder terecht kan met kwesties over de gehuurde woonruimte;
 • de contactgegevens van het gemeentelijke meldpunt voor klachten over verhuurders.

Bestaande huurcontracten. Voor huurovereenkomsten die reeds zijn afgesloten, ook als deze mondelijk zijn afgesloten, moet deze informatie binnen een jaar na inwerkingtreding van deze wet worden verstrekt.

 

Aanvullende regels arbeidsmigranten

In aanvulling hierop geldt voor arbeidsmigranten dat:

 • de huurovereenkomst los van de arbeidsovereenkomst wordt gesloten;
 • de schriftelijke informatie, zoals hiervoor beschreven wordt verstrekt in een taal waaraan de arbeidsmigrant de voorkeur geeft of die hij begrijpt.

Bestaande huurcontracten. Voor huurovereenkomsten die reeds zijn afgesloten, moet deze informatie binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze wet worden verstrekt.

 

Dubbele bemiddelingskosten mag niet

Niet toegestaan. Bemiddelaars van huurruimte mogen niet zowel aan de verhuurder als aan de huurder bemiddelingskosten berekenen.

 

Verhuurvergunning

In bepaalde wijken kunnen gemeenten een huurvergunning instellen. Dit mag alleen als het nodig is om de leefbaarheid in de wijk te behouden. Aan de vergunning kan de gemeente de volgende voorwaarden verbinden:

 • de verhuurder moet aantonen hoe hij invulling geeft aan de regels voor goed verhuurderschap;
 • de maximale huurprijs e maximale huurverhoging die is toegestaan;
 • het opstellen en uitvoeren van een onderhoudsplan.

Voor arbeidsmigranten. Ook voor de verhuur van een verblijfsruimte aan arbeidsmigranten kunnen gemeenten een huurvergunning instellen. Deze vergunning is niet gebiedsgebonden. Aan deze vergunning kan de gemeente de volgende voorwaarden verbinden:

 • de verhuurder moet aantonen hoe hij invulling geeft aan de regels voor goed verhuurderschap;
 • een afzonderlijke afsluitbare verblijfsruimte voor iedere arbeidsmigrant of huishouden;
 • voorzieningen voor het bewaren en bereiden van voeding, wasruimte en doucheruimte die in het gebouw aanwezig moeten zijn.

Taak van de gemeenten

Meldpunt. Gemeenten zijn verplicht om binnen zes maanden na inwerkingtreding van de wet een meldpunt in te stellen. Hier kan anoniem en kosteloos een melding worden gedaan van ongewenst verhuurgedrag.

Handhaving. Bij het niet naleven van de regels kan er een bestuursboete worden opgelegd. De gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar kunnen openbaar gemaakt worden. In het geval van een vergunning kan deze worden ingetrokken. Daarbij kan de gemeente het beheer van de woon- of verblijfsruimte overnemen, waarbij de kosten op de verhuurder verhaald kunnen worden.

 

Bron: Tips & Advies Vastgoed en Bouw

Relo wonen
RELO Wonen